Error!

La Biblioteca és també CRAI, és a dir Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Vol dir que en un mateix espai s’integren els serveis relacionats amb el món de la informació i la documentació, que donen suport a l’aprenentatge, la recerca i la docència.


Accés a les instal·lacions

Podeu tenir condicions preferents d’accés per davant d’usuaris del servei que no siguin estudiants en curs del Tecnocampus, és a dir, tindreu els mateixos drets d’entrada que un alumne, a excepció del període d’exàmens. Podeu consultar el calendari del servei aquí.

Reserva d’espais d’estudi

Podeu ocupar els espais d’estudi, tenint en compte que funcionen sota demanda i són d’ús restringit a la comunitat universitària. D’aquesta manera tindreu la mateixa prioritat, a excepció del període d’exàmens. Podeu consultar el calendari del servei aquí.

Consulta a la col·lecció

Podeu accedir als documents de la sala general per a la seva consulta, així com verificar els títols existents via el catàleg de la Biblioteca.

Prèstec de documents

Podeu utilitzar el servei, en les condicions establertes al reglament de préstec, dos documents simultàniament que no siguin bibliografia docent durant 7 dies.

Accés a El meu compte

Podeu accedir a l’apartat El meu compte per tal de gestionar les reserves i renovacions de documents que teniu en préstec.

Important

La primera vegada que utilitzis el servei hauràs de donar-te d’alta a Alumni.

Més informació

Podeu consultar l’apartat Biblioteca de la web del Tecnocampus.