Error!

Màsters Universitaris

Els màsters ofereixen una formació d’alt nivell per obtenir una especialització acadèmica, professional o adquirir competències en la investigació.

Atorguen títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EES). Els programes tenen una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) i un o dos anys acadèmics.

Titulació:

Títol de màster universitari expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Aquest tipus de màsters representen la via ordinària d’accés a un programa de doctorat i estan reconeguts a l’EEES.

Consulta l'oferta de Màsters universitaris

Màsters i Postgraus de títol propi

Els màsters i postgraus de títol propi són cursos d’especialització amb una clara orientació professional. Dirigits a estudiants universitaris, graduats, llicenciats i/o professionals amb experiència. Els postgraus tenen l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats formatives i els objectius professionals de cada persona.

Titulació:

Titulats universitaris: Títol de màster o diploma de postgrau expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Estudiants que no disposin de titulació universitària: Títol de màster o diploma de postgrau expedit pels centres universitaris del TecnoCampus, adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Consulta l'oferta de Màsters propis i Postgraus

Cursos de Formació Contínua

Cursos de perfeccionament professional i d’actualització relacionats amb les àrees de coneixement del TecnoCampus i els seus Centres Universitaris (Politècnica, Empresa i Salut).


Fins a un 15% de descompte per ser Alumni!